BIOLOGIA I GEOLOGIA

Professorat

 

Cristina Bibiloni Bennasar  

cbibiloni@iesamaura.org

Cap departament/Coordinadora Comissió de Llibres de text

 

Marta Franco Capó

mfranco@iesamaura.org

Coordinadora Igualtat de gènere

Francesc Aguiló Aguiló

faguilo@iesamaura.org

Substituta: 

África del Canto Aróstegui

adelcanto@iesamaura.org

 

Pere Morell Palou

pmorell@iesamaura.org

Cap d'estudis semipresencial

Joana Maria Rigo Serra

jmrigo@iesamaura.org