BIOLOGIA I GEOLOGIA

Professorat

Marta Franco Capó

Cap departament/Coordinadora Igualtat de gènere

Francesc Aguiló Aguiló

Cristina Bibiloni Bennasar

Coordinadora Comissió de Llibres de text

Pere Crespí Salom

Coordinador Comissió de Medi Ambient

Pere Morell Palou

971 24 20 34