BIOLOGIA I GEOLOGIA

Professorat

 

Cristina Bibiloni Bennasar

Cap departament/Coordinadora Comissió de Llibres de text

 

Marta Franco Capó

Coordinadora Igualtat de gènere

Francesc Aguiló Aguiló

Joan Femenias Gual

Pere Morell Palou

971 24 20 34