DEPARTAMENT DE MÚSICA

Professorat

Maria del Pino Pérez

mpperez@iesamaura.org

Cap de departament

Marta Bethencourt Muñoz

mbethencourt@iesamaura.org

Cap d'estudis

Aina Gost de Arriba

agost@iesamaura.org

El departament de música està situat a la planta baixa del centre, dins el Pati de les Canyes.