DEPARTAMENT DE MÚSICA

Professorat

Maria del Pino Pérez

Cap de departament

Marta Bethencourt Muñoz

Cap d'estudis

Maria de Lluc López Colom

El departament de música està situat a la planta baixa del centre, dins el Pati de les Canyes.