DEPARTAMENT DE

LLENGÜES CLÀSSIQUES

Professorat

Roman Piña Valls

Cap de departament

Francisca Sastre Paez

Aquest departament imparteix les següents assignatures:

Llatí i Grec a Batxillerat

Llatí a 4t d'ESO

971 24 20 34