DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Professorat

Carme Llull Pascual

Cap de departament

Leo Alburquerque Tudela

 

David Balle Blanes

Llum Bonnín Ramis

Catalina Llobera Bauzà

Carmen Muñoz Fernández

Xisco Pomar Piña

Virgínia Sesé Victory

Cristina Vaquer Salas

 

Equip d'Auxiliars Tècnics Educatius

  • Pedro Garau Quetglas

  • Julián Cerezo Giraldo 

Fisioterapeuta:

Francisca Maria  Dolç Pallicer 

Educadora social

Marta Tejedor Forteza