DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Professorat

Carme Llull Pascual

mllull@iesamaura.org

Cap de departament

Llum Bonnín Ramis

mlbonnin@iesamaura.org

Aurora Comeche Terol

Catalina Llobera Bauzà

cllobera@iesamaura.org

Xisco Pomar Piña

fpomar@iesamaura.org

Alba M. Serrano Benito

(substituta Aurora Comeche)

amserrano@iesamaura.org

Virgínia Sesé Victory

vsese@iesamaura.org

Cristina Vaquer Salas

cvaquer@iesamaura.org

Equip d'Auxiliars Tècnics Educatius

  • Pedro Garau Quetglas

  • Julián Cerezo Giraldo 

  • Catalina Àngela Llinàs Mozo

Fisioterapeuta:

Francisca Maria  Dolç Pallicer 

fmdols@iesamaura.org

Educadora social:

Francisca Adrover Colom

fadrover@iesamaura.org