top of page

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Professorat

Carme Llull Pascual

mllull@iesamaura.org

Cap de departament

Juan José Barea Ríos

jbarea@iesamaura.org

Llum Bonnín Ramis

mlbonnin@iesamaura.org

Sònia Isla Ramos

sisla@iesamaura.org

Catalina Llobera Bauzà

cllobera@iesamaura.org

Isabel M. Martorell Darder

immartorell@iesamaura.org

Teresa Revert Aparicio

trevert@iesamaura.org

Virgínia Sesé Victory

vsese@iesamaura.org

Cristina Vaquer Salas

cvaquer@iesamaura.org

Auxiliars Tècnics Educatiu

Pedro Garau Quetglas

Magdalena Bibiloni

Fisioterapeuta

Francisca Maria  Dolç Pallicer 

fmdols@iesamaura.org

Educadora social

Francisca Adrover Colom

fadrover@iesamaura.org

Coordinadora Comissió de Salut

bottom of page