PROA

logos proa.jpg

Ja fa cinc anys que l’IES Antoni Maura desenvolupa el programa PAE d’Activitats de reforç per a la millora i èxit educatiu per a l’alumnat i famílies i està plenament integrat en la dinàmica del centre.

 

El claustre de professors i professores del Maura està molt satisfet de poder fer ús d’aquest recurs per donar més oportunitats als nostres alumnes que, davant la situació socioeconòmica de les seves famílies no podrien fer front econòmicament a les classes de repàs de manera privada i, a la vegada, és també un instrument que serveix per compensar mancances i situacions de risc social dels nostres alumnes. Tot això és possible gràcies al finançament del Ministeri juntament amb la Unió Europea.

EL  MAURA I EL PAE FORMEN UN BON EQUIP PELS NOSTRES ALUMNES

Enguany hem format quatre grups, un per cada nivell educatiu des de 1r a 4t d’ESO que estan acompanyats i supervisats per un professor/a que és també docent de l’alumne i coneix personalment tot l’equip docent. Aspecte que consideram molt important i beneficiós per a l’alumne. També hi ha un cinquè professor de suport de l’àrea lingüística que, en un principi, està amb el grup de 4t d’ESO però que també atén les necessitats acadèmiques dels altres grups.

 

Començàrem les classes de repàs dia 29 de novembre, dos dies a la setmana, el dilluns i el dijous de 16 a 17:30 hores.

 

L’alumnat i les famílies han fet una bona acollida d’aquest recurs i, ara per ara, tenim quasi 10 alumnes per grup i una llista de reserva de plaça en cas d’haver de donar de baixa algun alumne per falta d’assistència reiterada.

 

Des d’aquí, l’equip de professors del PAE volem agrair a tot el claustre de professors i, de forma molt especial, a totes les tutores i tutors la bona coordinació que s’ha creat  amb nosaltres per tal que els nostres alumnes puguin obtenir èxits acadèmics i personals i augmentar la seva motivació envers els estudis.