top of page

PROA

logos proa.jpg

Ja fa sis anys que l’IES Antoni Maura desenvolupa el programa PAE d’Activitats de reforç per a la millora i èxit educatiu per a l’alumnat i famílies i està plenament integrat en la dinàmica del centre.

 

El claustre de professors i professores del Maura està molt satisfet de poder fer ús d’aquest recurs per donar més oportunitats als nostres alumnes que, davant la situació socioeconòmica de les seves famílies no podrien fer front econòmicament a les classes de repàs de manera privada i, a la vegada, és també un instrument que serveix per compensar mancances i situacions de risc social dels nostres alumnes. Tot això és possible gràcies al finançament del Ministeri juntament amb la Unió Europea.

EL  MAURA I EL PAE FORMEN UN BON EQUIP PELS NOSTRES ALUMNES

Enguany hem format quatre grups, un per cada nivell educatiu des de 1r a 4t d’ESO que estan acompanyats i supervisats per un professor/a que és també docent de l’alumne i coneix personalment tot l’equip docent. Aspecte que consideram molt important i beneficiós per a l’alumne.

 

Començàrem les classes de repàs dia 7 de novembre, tres dies a la setmana, el dilluns, el dimarts i el dijous de 16 a 17 hores.

 

L’alumnat i les famílies han fet una bona acollida d’aquest recurs i, ara per ara, tenim quasi 10 alumnes per grup i una llista de reserva de plaça en cas d’haver de donar de baixa algun alumne per falta d’assistència reiterada.

 

Des d’aquí, l’equip de professors del PAE volem agrair a tot el claustre de professors i, de forma molt especial, a totes les tutores i tutors la bona coordinació que s’ha creat  amb nosaltres per tal que els nostres alumnes puguin obtenir èxits acadèmics i personals i augmentar la seva motivació envers els estudis.

Enguany tamé hem incorporat l'activitat de reforç per a la millora de l’èxit educatiu per a l’alumnat i les famílies "Tècniques d’estudi", dirigida a 4t d'ESO. Es va començar el mes de febrer fins a finals de maig. 

PLA LECTOR DEL CENTRE

Pla lector.png

Durant aquest curs tres professors definitius del claustre participen a la formació del pla lector. L’objectiu és elaborar un pla de lectura de centre per garantir la millora de la competència lectora de l’alumnat. Es realitzen sessions periòdiques de coordinació en el centre, tant entre els tres representants com amb la resta del claustre.  

L’aprenentatge de totes les àrees passa per la comprensió d’allò que llegim (en tot tipus de formats) i la capacitat de comunicar-ho; per tant, la competència comunicativa és essencial i per això pensam que s’ha de treballar de manera estructurada i completa.  

FAMÍLIES A L'ESCOLA, ESCOLA DE FAMÍLIES 

Cavalls I.png

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB CANS I CAVALLS 

Durant aquest curs l’alumnat de 1r d’ESO ha tingut l’oportunitat de participar en activitats amb cans i cavalls a través de les quals es treballa la gestió de les emocions.  

Gràcies a aquestes activitats es pot treballar l’autoestima, el llenguatge de comunicació no verbal, la feina en equip i la creació de vincles emocionals a través del contacte amb animals i la natura. Els alumnes poden aprendre a gestionar les emocions i a millorar la gestió de les relacions a través d’activitats d'autoconeixement i consciència corporal i emocional.  

Enguany s’han realitzat 8 sessions amb cans a l’institut en grups de 10-12 alumnes i 4 sessions amb cavalls al centre hípic de Bunyola per a cada grup de 1r d’ESO. Tant alumnat com professorat hem quedat molt satisfets dels resultats obtinguts.  

Cavalls II.png

PLA D'ABSENTISME I ABANDONAMENT ALS CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA

PTSC II.png

Pel desenvolupament d’aquesta activitat s’ha contractat a una professora tècnica de serveis a la comunitat (PTSC). La finalitat és garantir l’assistència regular de l’alumnat en les etapes d’escolarització obligatòria. 

Aquesta activitat té com a objectius: 

  • Prevenir actituds absentistes i reduir sobre el seu impacte. 

  • Implicar les famílies en el seguiment de la formació dels seus fills i en l’assistència regular al centre. 

  • Detectar els casos d’absentisme de forma primerenca. 

  • Dur a terme el seguiment de l’alumnat amb risc d’abandonament. 

Durant aquest curs s’han realitzat intervencions individuals tant amb l’alumnat com amb les famílies així com coordinacions amb serveis externs per millorar l’assistència de l’alumnat.  

PTSC I.png
bottom of page