top of page
Hide and Seek

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png
Financiacion -nou
SEPIE_erasmus_plus.gif

ERASMUS+ Formació Professional

Des del 2012 el nostre centre envia anualment alumnat i professorat del cicle de grau superior d'educació infantil, a realitzar pràctiques a diferents escoletes d’Itàlia i Suècia.

Els objectius del nostre projecte Erasmus+ estan d'acord, d'una part amb les directrius i objectius establerts en l'estratègia europea per al desenvolupament de la formació professional i particularment, amb el currículum establert propi del nostre cicle formativa de grau superior: Tècnic superior en Educació Infantil.

Objectiu general:

- Facilitar el desenvolupament de pràctiques innovadores en educació i formació, per tal de millorar la qualitat educativa, potenciar la cooperació multilateral entre les institucions europees d'ensenyament superior.

DARRERES NOVETATS

 Calendari procés de selecció beques Erasmus + 2023-24

NOU! Llista DEFINITIVA d'adjudicació de beques d'alumnat

Llista PROVISIONAL  d'alumnat admès al procés de selecció de beques

Llista DEFINITIVA d'alumnat admès al procés de selecció de beques

pintura-vidre-infants.png

Nido d'infanzia Iride. Guastalla, Itàlia

01

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA ERASMUS+?

La mobilitat d’estudiants per a pràctiques formatives consisteix en l’estada a un país de la Unió Europea durant un període de temps determinat per cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

La Formació en centres de treball (FCT) contribueix a completar les competències, pròpies del títol que s’han assolit en el centre educatiu o a desenvolupar-ne competències característiques difícils d’aconseguir. Ordre de la conselleria d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 (BOIB 172 de 6- 12-2008)

L’equip de professors i professores del departament d’Educació infantil de l'IES Antoni Maura apostam, des dels diferents mòduls, per una formació inicial de qualitat que analitzi i reflexioni sobre diferents models educatius tan a nivell teòric com pràctic i en constant interacció amb el mon professional. En aquest sentit, la formació del nostre alumnat en països de la U.E de reconegut prestigi en l’àmbit de l’educació infantil, esdevé una oportunitat per assolir aquest pròposit.

02

QUINA ÉS LA SEVA DURADA I EN QUIN PERÍODE?

 

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) té una durada de 400h lectives (22 crèdits ECTS), que correspon a un període de 2,5 a 3 mesos, i es realitzen del mes de març a juny.

03

ON ES REALITZA?

Actualment l’IES Antoni Maura, té acords de formació amb diferents ciutats d'Itàlia i Suècia (Estocolm).

Les escoletes italianes d'Argenta, Parma, Ferrara... són un referent i punt de mira per a nosaltres des de fa molts d’anys. El protagonisme dels infants, el respecte als seus drets, el foment de la creativitat, els espais amables, el concepte de ciutat educadora, el docent com a investigador, el treball en equip... són les idees clau en què es basa la formació dels futurs docents.

La possibilitat que algunes de les nostres alumnes i professorat puguin realitzar formació, visites a escoletes i/o la formació en centres de treball, ens permet conèixer i compartir de ben a prop el dia a dia de la intervenció amb els infants i és un estímul, sens dubte, per a la innovació i la millora de la nostra pràctica educativa.

04

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ?

Per a ser beneficiari d'una beca Erasmus s'ha de tenir la previsió de fer la FCT, en el curs actual.

Les beques s'atorgaran en un procés de selecció per mèrits que consistirà en la ponderació de la nota obtinguda en:

· Expedient acadèmic dels mòduls de 1r curs.

· Carta adreçada a la Comissió Erasmus+

· Entrevista personal.

Una vegada superat positivament el procés, les beques s’atorgaran per estricte ordre de puntuació.

Calendari procés de selecció beques Erasmus + 2023-24

- Llista provisional alumnat admès al procés de selecció (4 d'octubre de 2023)

- Llista definitiva alumnat admès al procés de selecció i calendari entrevista (9 d'octubre de 2023)

- Llista provisional alumnat beneficiat beca Erasmus (17 d'octubre de 2023)

- Llista definitiva alumnat beneficiat beca Erasmus (20 d'octubre de 2023)

05

RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES EN CENTRES DE TREBALL DE L'ALUMNAT ERASMUS+

El mòdul de FCT té una equivalència de 22 crèdits ECTS.

 

Les hores realitzades durant l’estada formativa en el país estranger són computables com a pràctiques formatives en centres de treball, sempre que aquesta estada es correspongui amb el programa formatiu establert. A més d’aquest reconeixement com a pràctiques formatives, en el cas de superar-les, s’ha d’expedir el document EUROPASS i/o Certificat d’empresa favorable a l’alumne participant en el projecte. Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen es pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears.

bottom of page