top of page

Trets d'identitat del centre

L'IES Antoni Maura és un centre laic, aconfessional i respectuós amb totes les creences. LLiure de qualsevol tendència ideològica i/o política determinada. 

L'ús de la llengua pròpia és un dret reconegut a tots els membres de la nostra comunitat escolar.

La qualitat és part fonamental de la nostra política i estratègia. El nostre sistema de gestió s'enfoca cap a la millora contínua a partir del model de qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. 

bottom of page