DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Professorat

Domingo Martínez Got

dmartinez@iesamaura.org

Cap de Departament

Alejandro Amorós Amat

aamoros@iesamaura.org

Marcelo Cuartero Martínez

mcuartero@iesamaura.org

L’Educació Física està considerada com un aspecte més de l’educació integral de l’individu, mitjançant el "moviment humà" el qual es manifesta a través de: coneixement i pràctica de jocs i esports, estudi i desenvolupament de les qualitats físiques bàsiques, pràctica d’activitats d'expressió, activitats al medi natural i hàbits d'higiene, nutrició i primers auxilis.

           Per tot això consideram que els continguts que es realitzaran durant el curs seran:

      a.- Condició Física i Salut.

      b.- Jocs i esports. Qualitats motrius personals.

      c.- Expressió corporal.

      d.- Activitats en el medi natural.

          L'objectiu fonamental de l’assignatura és fer entendre als alumnes la necessitat de practicar activitats físiques com a part de la seva vida per mantenir la salut.