DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Professorat

Domingo Martínez Got

Cap de Departament

Marcelo Cuartero Martínez

Mónica Taura Alcaide

L’Educació Física està considerada com un aspecte més de l’educació integral de l’individu, mitjançant el "moviment humà" el qual es manifesta a través de: coneixement i pràctica de jocs i esports, estudi i desenvolupament de les qualitats físiques bàsiques, pràctica d’activitats d'expressió, activitats al medi natural i hàbits d'higiene, nutrició i primers auxilis.

           Per tot això consideram que els continguts que es realitzaran durant el curs seran:

      a.- Condició Física i Salut.

      b.- Jocs i esports. Qualitats motrius personals.

      c.- Expressió corporal.

      d.- Activitats en el medi natural.

          L'objectiu fonamental de l’assignatura és fer entendre als alumnes la necessitat de practicar activitats físiques com a part de la seva vida per mantenir la salut.