DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Professorat

Laura Garcias Sans

Cap de departament

Vicente Cabanillas Costa

Ramon Canet Carbonell

Coordinador de la Comissió Lingüística

 

M. del Carmen Galindo Badia

Laura Monzó Lozano

Cap d'estudis

Juan Moranta Balaguer

Cristina Olivares García

Secretària

Pilar Oliver Yebra

Llorenç Sastre Moragues

Coordinador Xarxipèlag

El departament de matemàtiques de l'IES Antoni Maura està situat a la segona planta del centre i el componen vuit professors. Les línies de treball i actuació del departament són: 

  • Renovació metodològica orientada a la construcció progressiva del coneixement matemàtic per part del propi alumne, i basada en el foment de la curiositat i de la intuïció i en el desenvolupament del raonament matemàtic.

  • Elaboració de llibres de text per 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO adaptats a la nova metodologia, a la realitat sociocultural del centre i el seu entorn, i a la diversitat del nostre alumnat.

  • Coordinació entre tots els professors d'un mateix nivell per unificar criteris de qualificació, continguts i metodologia.

  • Desenvolupament d'aules virtuals amb la plataforma moodle.

971 24 20 34