DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Professorat

Ramon Canet Carbonell

rcanet@iesamaura.org

Coordinador de la Comissió Lingüística/

Cap de departament

Marc Antoni Bauzà Rodríguez

mabauza@iesamaura.org

Pedro Berruezo Guillamón

pberruezo@iesamaura.org

M. del Carmen Galindo Badia

cgalindo@iesamaura.org

M. Isabel Martínez Olmos

mimartinez@iesamaura.org

Substitut: 

Jonadab Barceló Molina

jbarcelo@iesamaura.org

Laura Monzó Lozano

lmonzo@iesamaura.org

Cap d'estudis

Joan Moranta Balaguer

jmoranta@iesamaura.org

Cristina Olivares García

colivares@iesamaura.org

Secretària

Benjamín Oriola Alapont

boriola@iesamaura.org

Llorenç Sastre Moragues

llsastre@iesamaura.org

Coordinador Xarxipèlag

El departament de matemàtiques de l'IES Antoni Maura està situat a la segona planta del centre i el componen deu professors. Les línies de treball i actuació del departament són: 

  • Renovació metodològica orientada a la construcció progressiva del coneixement matemàtic per part del propi alumne, i basada en el foment de la curiositat i de la intuïció i en el desenvolupament del raonament matemàtic.

  • Elaboració de llibres de text per 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO adaptats a la nova metodologia, a la realitat sociocultural del centre i el seu entorn, i a la diversitat del nostre alumnat.

  • Coordinació entre tots els professors d'un mateix nivell per unificar criteris de qualificació, continguts i metodologia.