DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Professorat

Maria Antònia Reinés Femenia

Cap de departament

Leonor Amengual Antich

Catalina Bosch Cardona

Coordinadora Equip Impulsor

Rocío Gijón López

Míriam Monserrat Salom

Cap d'estudis

Silvia Muñoz Vázquez

Maia Peressini Schapira

David Artal Rubio

Economia

 

El departament de Ciències Socials està format per 9 membres. El podeu trobar a la segona planta de l'institut, al despatx núm. 126.

Les matèries que s'imparteixen des del departament són les següents:

  • Ciències Socials 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

  • A 1r d'ESO la matèria de projectes Català-Socials es dona de forma conjunta amb el departament de català. Això ens permet ser dos professors dins l'aula. Són 4 hores setmanals en les quals treballam la competència lingüística mitjançant els continguts de geografia: la representació de la Terra, les formes de relleu, les zones bioclimàtiques, la població i els sectors econòmics.

  • Història del Món Contemporani

  • Història de l'Art

  • Història d'Espanya

  • Geografia

  • Iniciació a l'activitat emprenedora 3r i 4t ESO

  • Economia

  • Economia de l'Empresa

  • Fonaments d'Administració i Gestió