top of page

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Professorat

Rocío Gijón López

rgijon@iesamaura.org

Cap de departament

Leonor Amengual Antich

lamengual@iesamaura.org

Catalina Bosch Cardona

cbosch@iesamaura.org

Andrea Mayoral Molinero

amayoral@iesamaura.org

Economia

Míriam Monserrat Salom

mmonserrat@iesamaura.org

Cap d'estudis

Maria Lluïsa Muntaner Llopis

mllmuntaner@iesamaura.org

Silvia Muñoz Vázquez

smunoz@iesamaura.org

Vicesecretària

Maria Antònia Reinés Femenia

mreines@iesamaura.org

Antoni Riera Barceló

ariera@iesamaura.org

El departament de Ciències Socials està format per 9 membres. El podeu trobar a la segona planta de l'institut, al despatx núm. 126.

Les matèries que s'imparteixen des del departament són les següents:

  • Ciències Socials 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

  • A 1r d'ESO la matèria de projectes Català-Socials es dona de forma conjunta amb el departament de català. Això ens permet ser dos professors dins l'aula. Són 4 hores setmanals en les quals treballam la competència lingüística mitjançant els continguts de geografia: la representació de la Terra, les formes de relleu, les zones bioclimàtiques, la població i els sectors econòmics.

  • Història del Món Contemporani

  • Història de l'Art

  • Història d'Espanya

  • Geografia

  • Iniciació a l'activitat emprenedora 3r i 4t ESO

  • Economia

  • Economia de l'Empresa

  • Fonaments d'Administració i Gestió

bottom of page