DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Professorat

Maria Antònia Reinés Femenia

Cap de departament

Leonor Amengual Antich

Catalina Bosch Cardona

M. Antònia Garcias Camps

Rocío Gijón López

Pau Marimon Ribas

Míriam Monserrat Salom

Cap d'estudis

David Artal Rubio

Economia

 

El departament de Ciències Socials està format per 9 membres. El podeu trobar a la segona planta de l'institut, al despatx núm. 126.

Les matèries que s'imparteixen des del departament són les següents:

  • Ciències Socials 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

  • Història del Món Contemporani

  • Història de l'Art

  • Història d'Espanya

  • Geografia

  • Iniciació a l'activitat emprenedora 3r i 4t ESO

  • Economia

  • Economia de l'Empresa

  • Fonaments d'Administració i Gestió

971 24 20 34