EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: MYRIAM FUENTES MILANI

mfuentes@iesamaura.org 

 

SECRETÀRIA: CRISTINA OLIVARES GARCÍA 

colivares@iesamaura.org 

 

CAP D’ESTUDIS: LAURA MONZÓ LOZANO

lmonzo@iesamaura.org 

 

CAP D’ESTUDIS ADJUNTA DE 4t ESO I BATX: MIRIAM MONSERRAT SALOM

mmonserrat@iesamaura.org 

 

CAP D’ESTUDIS ADJUNTA DE 2n i 3r ESO: MARTA BETHENCOURT MUÑOZ  

mbethencourt@iesamaura.org 

 

CAP D’ESTUDIS ADJUNTA D’FP: MARIA MARTORELL VANRELL 

mmartorell@iesamaura.org 

 

CAP D’ESTUDIS ADJUNTA ESTUDIS SEMIPRESENCIALS: CARMEN RUBIDO PIÑÓN 

crubido@iesamaura.org 

971 24 20 34