DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

Professorat

 

Carlos Serra

cserra@iesamaura.org

Cap de departament/Coordinador Club de debat

María Teresa Ladaria

mladaria@iesamaura.org

Juan Antonio Vicens Gómez

javicens@iesamaura.org

(substitut Carlos Serra)

Les matèries que s'imparteixen des del Departament de Filosofia són:

-Cultura Clàssica a 3r d'ESO

-Filosofia i Ciutadania a 1r de Batxillerat

-Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat

-Psicologia a 2n de Batxillerat