DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

Professorat

 

Carlos Serra

Cap de departament/Coordinador Club de debat

María Teresa Ladaria

Les matèries que s'imparteixen des del Departament de Filosofia són:

-Cultura Clàssica a 3r d'ESO

-Filosofia i Ciutadania a 1r de Batxillerat

-Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat

-Psicologia a 2n de Batxillerat