EQUIP DOCENT CURS 2019-20

Cap d'Estudis:  Maria Martorell Vanrell

Cap de Departament:   Catalina Cerdà Vicens

Coordinació de distància: Alicia Luque Ruiz

 

Professorat:

 • Joana Mª Alorda Fiol

 • Carme Arrom Loscos

 • Enric Bazán Hiraldo

 • Manuel Calzada Domínguez

 • Catalina Cerdà Vicens

 • Mar Del Pozo López

 • Susana Eiras Martín

 • Maria Ferrer Rosselló

 • Felipa Flexas Vives

 • María Inmaculada Gómez Pulido

 • Maria Magdalena Horrach Estarellas

 • Alicia Luque Ruiz

 • Carme Manrique Laparra

 • José Emilio Martínez Verdú

 • Maria Martorell Vanrell

 • Joan Miralles Plantalamor

 • Marta Munar Calafat

 • Concha Palou Benito

 • Catalina Pérez Merino

 • Carme Rosselló Pons

971 24 20 34