top of page

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

 CURS 2020-2021

NOVETAT!!

 

Passes per matricular-se del 22 al 24 de setembre

Documentació:

Formulari de matrícula.

Instruccions d'ingrés al banc.

 

L'alumnat amb mòduls pendents de primer ha de formalitzar matrícula al CIFP Francesc de Borja Moll.

HORARIS DEL CURS:  2N CURS

Què és la Formació professional bàsica?

 

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics (2000 hores) destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els que fins ara es qualificaven com a PQPI (programes de qualificació professional inicial).
Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

 

Com s'hi pot accedir?

 

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17.

S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.

S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

Què puc fer un cop finalitzi els estudis?

 

Fer feina com:

 

  • Ajudant de muntador d'antenes receptores / televisió satèl·lits.

  • Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics.

  • Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.

  • Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.

  • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.

  • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.

  • Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics.

  • Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades

     

 

Seguir estudiant:

 

Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítim- pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil

bottom of page