MODALITAT PRESENCIAL

 

CURS 2019-2020

 

HORARIS DE GRUP 

LLIBRES DE TEXT

DOCUMENTACIÓ

CURS 2019-2020

 

​​​TORNS:  DIÜRN I VESPERTÍ

ASSISTÈNCIA: Obligatòria.

IDIOMA: La llengua en què s'imparteixen les classes és el català i dos mòduls impartits en anglès.

Consta de dos cursos. Mòduls i franges horàries.

 

971 24 20 34