CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

MODALITAT PRESENCIAL

CURS 2021-2022 

- Alumnat nova admissió (només 1r curs): 

Consulta l'estat de la sol·licitud (provisional)

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicacions i en espera: 20 de juliol

 

Matrícula on line del 20 al 22 de juliol: l'alumnat rebrà el formulari de matrícula a l'adreça electrònica facilitada en el procés d'admissió. Data màxima de matrícula 22 de juliol !!!

 

Més informació sobre el procés d'admissió 

- 2ª fase sol·licituds d'admissió de l'1 al 7 de setembre.

Hi poden participar:

  1. Persones sense plaça al juny.

  2. Pendents de setembre (homologació i convalidació).

  3. Per millora d'opció o sol·licitants nous.

titular-pre-matricula.jpg

 

​​​TORNS:  DIÜRN I VESPERTÍ

ASSISTÈNCIA: Obligatòria.

IDIOMA: La llengua en què s'imparteixen les classes és el català i dos mòduls impartits en anglès.

Consta de 2 cursos. Mòduls i franges horàries.

DOCUMENTACIÓ

CURS 2020-2021

Exàmens de mòduls pendents (curs anterior)