CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

RENÚNCIES (BAIXA VOLUNTÀRIA)

            

  Sol·licitud renúncia mòduls (PRESENCIAL)

  Sol·licitud renúncia mòduls (DISTÀNCIA): fins 31 de març de 2021

  Sol·licitud anul.lació (DISTÀNCIA): fins dia16 d'octubre de 2020  

Enviau un e-mail a la secretaria de l'IES Antoni Maura,

indicant a l'assumpte: renúncia FP al correu: oficines@iesamaura.org

i adjuntau la sol·licitud corresponent, emplenada i signada.

971 24 20 34