RISCS LABORALS

-Aquí teniu informació sobre el pla d'autoprotecció del centre i les instruccions a seguir en cas d'evacuació:

Instruccions per al professorat de guàrdia

Pla d'autoprotecció

-Pautes higiene vocal.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon