RISCS LABORALS

-Aquí teniu informació sobre el pla d'autoprotecció del centre i les instruccions a seguir en cas d'evacuació:

Instruccions per al professorat de guàrdia

Pla d'autoprotecció

-Pautes higiene vocal.

971 24 20 34