CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

CONVALIDACIONS

 Indicacions per convalidar qualsevol mòdul excepte FCT i PAI:

Curs 2020-21. Termini: del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2020

Passes a seguir:

- Convalidacions amb estudis de FP:

1.Emplenau l'imprès Sol·licitud de convalidació

2.Enviau e-mail amb assumpte Convalidació FP presencial/distància els documents:

- Imprès de sol·licitud de convalidació

- Certificat acadèmic de notes on apareguin els mòduls a convalidar

  al correu:mmartorell@iesamaura.org

 Díptic informatiu de convalidacions dins la FP

Convalidacions més freqüents del CFGS d'Educació Infantil amb altres FP

Publicació resolucions convalidacions distància (consultau Plataforma, mòdul Tutoria, Convalidacions)

- Convalidacions amb estudis universitaris:

Procediment

Documentació

Sol·licitud de convalidació

Resolució de convalidacions: sense termini

La resolució de les convalidacions amb estudis universitaris arriben directament a l'alumnat

(al llarg del curs), segons les dades de contacte facilitades pel propi alumne/a

en el procés de sol·licitud.


Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol (...)