top of page
Hide and Seek

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

CONVALIDACIONS

 Indicacions per convalidar qualsevol mòdul (excepte FCT i PAI):

Terminis curs 2023-24 (només modalitat virtual): 

- 1r torn: del 3 al 12 d'octubre inclòs (només ALUMNAT MATRICULAT del/s mòdul/s que pretén convalidar)

Publicació de la resolució: 17 d'octubre a la Plataforma FP virtual -mòdul Tutoria.

- Si la resolució definitiva és negativa l'alumne/a pot presentar, fins 20 d'octubre inclòs, l'anul·lació de la matrícula d'aquest mòdul, a efectes de no computar com a convocatòria esgotada ni en el càlcul d'hores matriculades per a la preferència per seguir cursant estudis el pròxim curs.

- L'acceptació per part de l'alumne/a d'una resolució positiva implica haver de signar i recollir la notificació individual a les oficines de l'IES Antoni Maura per tal de traslladar-ho a l'expedient.

- 2n torn: des del 24 d'octubre i prioritàriament fins al 24 de novembre inclòs. Preu dels mòduls únicament per convalidar (no es poden cursar): 5 euros per mòdul

Publicació de la resolució: durant el curs escolar 2023-24

 

IMPORTANT: L'alumnat de modalitat virtual que hagi enviat la sol·licitud amb anterioritat a aquestes dates ha de tornar a fer la gestió respectant els terminis indicats. 

Passes per fer la sol·licitud:

- Convalidacions amb estudis de FP:

1.Emplenau l'imprès Sol·licitud de convalidació

2.Enviau, dins el termini indicat, e-mail amb assumpte Convalidació FP virtual  i els documents:

- Imprès de sol·licitud de convalidació

- Justificant de pagament

- Certificat acadèmic de notes on apareguin els mòduls a convalidar

  al correu: jmalorda@iesamaura.org

 

Díptic informatiu de convalidacions dins la FP

Convalidacions més freqüents del CFGS d'Educació Infantil amb altres FP

- Convalidacions amb estudis universitaris:

Procediment

Documentació

Sol·licitud de convalidació

Resolució de convalidacions: sense termini

La resolució de les convalidacions amb estudis universitaris arriben directament a l'alumnat

(al llarg del curs), segons les dades de contacte facilitades pel propi alumne/a

en el procés de sol·licitud.


​Reial Decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen les convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

 

 

Secretaria del centre:​

Telèfon: 971242034

Atenció presencial: dll-dv de 9-13h. dj 9-19h.

Correu: oficines@iesamaura.org

bottom of page