FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL (FCT) I PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA (PAI)

CURS 2020-21

​Període de matrícula: 23, 24 i 25 de setembre de 2020  NOU!

Documentació (pendent)

- Informació matrícula FCT -PAI  (pendent) 

- Relació de documentació a presentar (pendent)

- Imprès de sol·licitud de matrícula (pendent)

- Instruccions d'ingrés al banc (pendent)

- Autorització consulta de dades DGP

- Autorització per ús de dades personals de l'alumnat major d'edat

 

 

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'exempció de la FCT s'ha de matricular dels mòduls FCT i PAI,

i pot lliurar la documentació en les mateixes dates.

Informació i documentació per sol·licitar l'exempció de FCT

Sol·licitud d'exempció

Memòria descriptiva treballadors compte propi

Responsable dels mòduls FCT i PAI: Carme Rosselló, correu: cros@iesamaura.net

971 24 20 34