CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL (FCT) I PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA (PAI)

 

CURS 2020-21

 

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'exempció de la FCT s'ha de matricular dels mòduls FCT i PAI,

i pot lliurar la documentació en les mateixes dates.

Informació i documentació per sol·licitar l'exempció de FCT

Sol·licitud d'exempció

Memòria descriptiva treballadors compte propi

Responsable dels mòduls FCT i PAI: Carme Rosselló, correu: crossello@iesamaura.org

971 24 20 34