FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL (FCT) I PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA (PAI)

CURS 2019-2020

​Període de matrícula: del16 al 20 de setembre de 2019

Documentació:

- Informació important matrícula FCT -PAI

- Relació de documentació a presentar

- Imprès de sol·licitud de matrícula

- Instruccions d'ingrés al banc

- Autorització consulta de dades DGP

- Autorització per ús de dades personals de l'alumnat major d'edat

 

 

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'exempció de la FCT s'ha de matricular prèviament dels mòduls FCT i PAI, i pot lliurar la documentació en les mateixes dates.

Informació i documentació per sol·licitar l'exempció de FCT

Sol·licitud d'exempció

Memòria descriptiva treballadors compte propi

Responsable dels mòduls FCT i PAI: Carme Rosselló, correu: cros@iesamaura.net

971 24 20 34