top of page

Pla digital del centre

Un aspecte que hem considerat molt important és la digitalització del centre  i el desenvolupament de la competència digital tant en professors com alumnes. Actualment tenim totalment implantada una plataforma digital d'aprenentatge i comunicació Microsoft TEAMS on l'alumnat i el professorat tenen una interacció contínua i personalitzada. Els alumnes disposen d'un ordinador portàtil personal a l'aula per complementar les activitats i accedir als recursos digitals.

 

No utilitzem llibres de text, ni físics ni digitals (amb excepcions puntuals). Totes les unitats didàctiques i projectes són dissenyats pels professors.

Totes les aules del centre estan dotades de pissarra digital interactiva

Microsoft-Teams (1).jpg
Sin título.jpg
bottom of page