Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic superior d'Educació infantil.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

PROVES LLIURES

Convocatòria de proves lliures 2021

Inscripció: del 3 al 12 de març de 2021 TERMINI TANCAT

(oficines de l'IES Antoni Maura, de dl a dv 9-13h.) Es requereix Cita prèvia

Sol·licitud, documentació necessària i pagament

Calendari general del procés

Calendari de les proves: del 3 al 28 de maig de 2021

(dia i hora per mòdul, es publicarà dia15 d'abril)

Modalitat d'avaluació de tots els mòduls: PRESENCIAL a l'IES.

- Llista provisional de persones inscrites: 23 de març

- Reclamacions a les llistes provisionals: 24, 25 i 26 de març

- Llista definitiva de persones inscrites: 14 d'abril

Llista de mòduls i hores (màxim 660 hores)

Mòduls en anglès:  - Autonomia personal i salut infantil  - El joc i la seva metodologia

 NOU! Bibliografia orientativa per preparar les proves lliures del CFGS d'Educació infantil 2021

 NOU!  Característiques de les proves lliures dels mòduls del Cicle de Grau Superior d'Educació Infantil 2021

971 24 20 34