top of page
Hide and Seek

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic/a Superior d'Educació Infantil i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

PROVES LLIURES

Convocatòria 2024
Pendent de publicació, previsió febrer 2024

 

Informació convocatòries anteriors

Proves aplicades 2022  

Calendari de proves 2023

Bibliografia recomanada per preparar les proves 2023

Característiques de les proves 2023

 

Llista de mòduls i hores 

660 hores màxim.

Mòduls avaluats en anglès:  - Autonomia personal i salut infantil  - El joc i la seva metodologia

Observacions:

- Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

- Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

- Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

Contacte Cap de Departament: Ana María González Torrado, amgonzalez@iesamaura.org

bottom of page