Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic superior d'Educació infantil.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

PROVES LLIURES

Convocatòria de proves lliures 2022 

  (informació i dates pendents, previsió de publicació febrer 2022, realització de proves maig 2022)

Calendari general del procés (2021)

Llista de mòduls i hores 

Mòduls en anglès:  - Autonomia personal i salut infantil  - El joc i la seva metodologia

Bibliografia orientativa per preparar les proves lliures del CFGS d'Educació infantil 2021

Característiques de les proves lliures dels mòduls del Cicle de Grau Superior d'Educació Infantil 2021

Per qualsevol dubte respecte al procés d'aquestes proves lliures pots posar-te amb contacte amb na Catalina Cerdà al correu: ccerda@iesamaura.org