Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic superior d'Educació infantil.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

 

 

PROVES LLIURES

Convocatòria de proves lliures 2020

Inscripció: del 4 al 13 de març de 2020

(oficines de l'IES Antoni Maura, de dl a dv 9-13h. i dj 9-19h.)

Sol·licitud, documentació necessària i pagament  (12.68 euros per mòdul)

Calendari i horari de les proves: del 4 al 26 de maig de 2020 (pendent dia i hora per mòdul)

Elecció de la llengua dels enunciats de les proves (pendent)

Calendari general del procés

- Llista provisional de persones inscrites: 24 de març

- Període de reclamacions a les llistes provisionals: 25, 26 i 27 de març

- Llista definitiva de persones inscrites: 7 d'abril

Llista de mòduls i hores (màxim 660 hores)

Mòduls en anglès:

- Autonomia personal i salut infantil

- El joc i la seva metodologia

Bibliografia orientativa per preparar les proves lliures del CFGS d'Educació infantil 2020

Característiques de les proves lliures dels mòduls del Cicle de Grau Superior d'Educació Infantil (curs anterior, pendent actualització)

 

 

971 24 20 34