top of page
Hide and Seek

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic/a Superior d'Educació Infantil i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

PROVES LLIURES

Llista de mòduls i hores 

660 hores màxim.

Mòduls avaluats en anglès:  - Autonomia personal i salut infantil  - El joc i la seva metodologia

Observacions:

- Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

- Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

- Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

Contacte Cap de Departament: Ana María González Torrado, amgonzalez@iesamaura.org

bottom of page