Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic superior d'Educació infantil.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

 

 

PROVES LLIURES

Convocatòria de proves lliures 2020 Pendent de publicació

Inscripció:

(oficines de l'IES Antoni Maura, de dl a dv 9-13h. i dj 9-19h.)

Sol·licitud, documentació necessària i pagament

Calendari i horari de les proves

Elecció de l'idioma dels enunciats de les proves

Calendari del procés

- Llista provisional de persones inscrites

- Període de reclamacions a les llistes provisionals

- Llista definitiva de persones inscrites

Llista de mòduls del CFGS d'Educació Infantil  

Mòduls en anglès:

- Autonomia personal i salut infantil

- El joc i la seva metodologia

Bibliografia orientativa per preparar les proves lliures del CFGS d'Educació infantil (curs anterior)

Característiques de les proves lliures dels mòduls del Cicle de Grau Superior d'Educació Infantil (curs anterior)

 

 

CURS ANTERIOR

NORMATIVA PROVES LLIURES 2019

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon