Són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic superior d'Educació infantil.

 

Les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls del cicle formatiu, en règim d'ensenyament lliure, fins a un màxim de 660h.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals, de conformitat amb el desplegament curricular del cicle.

 

 

PROVES LLIURES

Clica per consultar les notes provisional i definitives de les proves lliures

Convocatòria de proves lliures 2020

Inscripció: del 4 al 13 de març de 2020 (Tancat)

(oficines de l'IES Antoni Maura, de dl a dv 9-13h. i dj 9-19h.)

Sol·licitud, documentació necessària i pagament  (tràmit finalitzat)

Calendari i horari de les proves: del 15 al 30 de juny de 2020

Modalitat d'avaluació de tots els mòduls: PRESENCIAL a l'IES.

Calendari general del procés

- Sol·licitud per desistir a les proves: del 22 al 26 de maig (enviar sol·licitud a oficines@iesamaura.net)

- Llista provisional de persones inscrites 

- Període de reclamacions a les llistes provisionals: de l'1 al 3 de juny

- Llista definitiva de persones inscrites: 8 de juny

Llista de mòduls i hores (màxim 660 hores)

Mòduls en anglès:

- Autonomia personal i salut infantil

- El joc i la seva metodologia

Bibliografia orientativa per preparar les proves lliures del CFGS d'Educació infantil 2020

Característiques de les proves lliures dels mòduls del Cicle de Grau Superior d'Educació Infantil ACTUALITZAT

 

 

971 24 20 34