La modalitat a distància va dirigida sobretot a aquelles persones que, per diferents raons, no poden cursar la formació en el centre educatiu i en la modalitat presencial. Els principals avantatges són la flexibilitat en l'horari i lloc d'estudi, i l'autonomia en l'aprenentatge i el seguiment per part d'un/a tutor/a.

A més, l'estructura modular permet que cada estudiant pugui decidir el nombre de mòduls que cursarà cada any (dins els límits que estableix la normativa) en funció de les seves necessitats, interessos i disponibilitat.

Tens la possibilitat de cursar a distància els estudis de Tècnic/a Superior en Educació infantil, amb la Plataforma de FP a distància Illes Balears.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

MODALITAT A DISTÀNCIA

CURS 2020-21

Normativa modalitat a distància

Tríptic informatiu FP a distància Illes Balears

​Preguntes freqüents sobre FP modalitat a distància

Guia bàsica de funcionament Plataforma FP a distància

Calendari d'admissió i matrícula curs 2020-21 

Sol.licituds de l'1 al 15 de setembre de 2020 termini finalitzat

NOU! Les persones que no van realitzar el tràmit telemàtic per a l'admissió poden contactar, a partir del 5 d'octubre, amb la secretaria del centre, per comunicar les seves dades i ser incloses a la llista d'espera de mòduls vacants. S'oferiran mòduls vacants fins 30 d'octubre via sms o e-mail.

NOU! Matrícula dels mòduls reservats (29 de setembre al 2 d'octubre)

L'alumnat amb mòduls no reservats a la llista definitiva queda en llista d'espera. Durant tot el mes d'octubre, secretaria contactarà amb l'alumnat via sms o e-mail per oferir mòduls vacants d'acord a la puntuació obtinguda a la baremació.

Places per al curs 2020-21:  120 places per mòdul

Inici de curs: 5 d'octubre de 2020

INFORMACIÓ D'ACCÉS A LA PLATAFORMA CURS 2020-21

Accés als mòduls matriculats a partir del 5 d'octubre

Informació sobre usuari i contrasenya

 

 

  • Termini per sol·licitar convalidacions de mòduls: del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2020

  • Anul·lació voluntària de mòduls per part de l'alumnat: fins 16 d'octubre de 2020

​Coordinació: Alicia Luque

contacte: aluque@iesamaura.org

971 24 20 34