CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

Tens la possibilitat de cursar a distància els estudis de Tècnic/a Superior en Educació infantil, amb la Plataforma de FP a distància Illes Balears.

La durada mínima del cicle a distància és de 2 cursos i 1 quadrimestre en el 3r curs. A distància es poden cursar 11 mòduls (anuals) i, una vegada superats, s'accedeix als mòduls presencials FCT i PAI (1 quadrimestre).

Preu per mòdul: 10 euros (curs 2020-21)

MODALITAT A DISTÀNCIA

​Coordinació: Alicia Luque

contacte: aluque@iesamaura.org

En cas d'incidències en l'accés contactau amb coordinació.

    Més informació:  Usuari i contrasenya

CURS 2021-2022


Inici del procés d'admissió: de l'1 al 15 de setembre
Més informació

La modalitat a distància va dirigida sobretot a aquelles persones que, per diferents raons, no poden cursar la formació en el centre educatiu i en la modalitat presencial. Els principals avantatges són la flexibilitat en l'horari i lloc d'estudi, i l'autonomia en l'aprenentatge i el seguiment per part d'un/a tutor/a.

A més, l'estructura modular permet que cada estudiant pugui decidir el nombre de mòduls que cursarà cada any (dins els límits que estableix la normativa) en funció de les seves necessitats, interessos i disponibilitat.